Policy för livsmedelssäkerhet och kvalitet

Rahms kexfabrik AB köper in råvaror från granskade leverantörer och tillverkar konsumtionsfärdiga krustader som säljs och distribueras via agenter till livsmedelsbutiker och restauranger över stora delar av världen.

Rahms krustader är livsmedelshygieniskt säkra och har alltid tydlig information om innehåll, särskilt de allergener som ingår. Kvalitet är kärnan i vår verksamhet. Sedan 2016 är vi certifierade enligt Global standard for Food Safety (FSSC 22000). Detta kvalitetsledningssystem säkerställer att vi producerar säkra livsmedel med kvalitet.
Rahms kexfabrik uppfyller livsmedelslagstiftningens krav och bevakar alla förändringar i lagstiftningen för att agera i god tid.

I det dagliga arbetet är det varje medarbetares ansvar att agera ansvarsfullt genom att följa våra rutiner och hjälpa varandra så att den höga livsmedelssäkerheten och kvaliteten alltid upprätthålls. Fel som upptäcks ska antingen rättas till direkt eller anmälas till produktionsansvarig och dokumenteras som förbättringsåtgärd.
Policyn ses över av ledningen minst årligen i vår strävan att alltid bli ännu bättre. Förslag och synpunkter från personalen är därför alltid välkomna.

Fastställd 2023-06-27

Kenny Eriksson
VD